Bristen på gode män

Många ställer upp som gode män i Säffle

De flesta av våra kommuner har brist på gode män, men Säffle är en av de tre kommuner i Värmland som har god tillgång på gode män.

Lena Werme bor i Säffle och hon ställer upp som god man sedan några år tillbaka.

– Det är väl för att jag har ett varmt hjärta tror jag. Det är ju inte så bra betalt, så det kan jag ju inte gå på, men jag tycker om att jobba med människor och stötta och hjälpa de som behöver en hjälpande hand, säger Lena Werme.

Lena har tre huvudmän som hon hjälper med ekonomin. I vissa fall hjälper hon också till i kontakten med socialtjänst och anhöriga. Ersättningen ligger på mellan 8 och 11 tusen per år för varje huvudman före skatt. Och hon lägger ner många timmar i veckan på sina uppdrag.

– Eftersom jag har ett varmt hjärta så lägger jag nog ner för mycket tid. Jag bryr mig ju om mina huvudmän och det är svårt att sätta gränser. Ibland tänker jag att det skulle vara roligt att göra något mer för den personen som jag har kontakt med, säger Lena Werme.

Bengt Rosén är överförmyndare i Säffle kommun och ansvarig för dem som är gode män. Och han tror att den goda tillgången i Säffle beror på ett aktivt letande.

– Annonsera i ortspressen, försök att bearbeta vänner och bekanta. Föreningslivet är också en bra inkörsport, säger Bengt Rosén.

Det är mun mot mun-metoden som gäller?

– Ja, det är det.

– Jag kan rekommendera andra att bli gode män. Det jag har lärt mig under tiden är att det finns många sätt att vara ödmjuk och ha respekt för livet, både för äldre personer och för de som har ett funktionshinder. Jag har lärt mig otroligt mycket, säger Lena Werme.

Rebecka Hugosson
rebecka.hugosson@sr.se