Höga flöden i Upperudsälven

SMHI har idag utfärdat en varning för mycket höga flöden i Upperudsälven mellan Lennartsfors i Värmland och Bengtsfors i Dalsland.

Vattenståndet i Stora Lee beräknas imorgon eller på lördag nå den gräns då även dammluckorna i Lennartsfors kraftverk behöver öppnas.

I sjön Lelången kommer då vattenståndet att öka markant.