Forshaga

Forshaga vill anställa god man

I Forshaga har det blivit allt svårare för kommunen att rekrytera gode män. Därför vill kommunen anställa en person som kan ta godemansuppdrag på heltid, men det kan strida mot lagen.

– Vi märker att vi inte får någon tillströmning på personer som vill åta sig de här uppdragen. Men däremot har vi fått signaler från personer som kan tänka sig att ta godemansuppdrag på heltid, och då kan vi undanröja kön, säger Lars-Göran Sundman, kommunjurist i Forshaga.

Och kön i Forshaga växer och växer, trots att kommunen annonserar i tidningar och på hemsidan och låter anhöriga föreslå gode män själva. Därför ligger det ett förslag i kommunfulläktige just nu om att istället anställa en person som kan ta alla godemansuppdrag. Men det är inte förenligt med lagstiftningen.

– Det står i föräldrabalken att det är ett frivilligt uppdrag som man har rätt att få ett skäligt arvode för. Det tyder ju på att det inte ska vara en anställning med lön utan det är ett frivilligt uppdrag med ett stort mått av ideellt arbete, säger Eva von Scheele, jurist på Sveriges kommuner och landsting.

– Det låter inte realistiskt och det grundar jag på att jag vet att folk tackar nej till godmansuppdrag när de vet att det är så dåligt betalt, säger Lars-Göran Sundman i Forshaga.

Det är så krasst?

– Jag tror det. Inte i alla fall, men i några fall, säger han.