Eda

Regeringspengar till GrenseTjänsten

Regeringen har beslutat att lämna ett bidrag på 750 000 kronor för år 2010, till GrenseTjänsten i Morokulien.

Den nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson säger att det är viktig att stödja det gränsregionala samarbetet vid gränsen mot Norge.

GrenseTjänsten ska underlätta för personer och företag i samband med arbetspendling, företagsetablering eller studier över gränsen mellan Norge och Sverige.

GrenseTjänsten är ett norskt-svenskt samarbete mellan Eda Kommun och Eidskog Kommun.