Karlstad/Säffle

Fick rätt till jobb på Arbetsförmedlingen

En 60-årig man från Karlstad som nekats sökt jobb som arbetsförmedlare i Säffle får rätt av Statens överklagandenämnd som finner att mannen var lämpad och ska erbjudas anställning.

Mannen har också anmält ärendet till Diskrimineringsombudsmannen som begärt in ett yttrande från Arbetsförmedlingen eftersom han anser sig diskriminerad på grund av ålder.