Rovdjur populära i Stockholm

Våra rovdjur är mest populära i Stockholm, medan rovdjurslänen, där Värmland ingår, har en befolkning som är mer negativt inställd till rovdjuren.

Det visar en undersökning som har gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Populärast bland rovdjuren är lodjur, följt av björn, järv och sist varg.