Karlstad

Varnar för ökad brandrisk

I och med första december inleds en period med ökade risker för eldsvåda. Karlstadregionens Räddningstjänst höll sin årliga presskonferens i en liten stuga där gardinen i vardagsrummet råkade komma i kontakt med ett levande ljus och plötsligt var elden lös.

Men ett portabelt sprinklersystem fanns på plats.
– När sprinklersystemet utlösts så fylls direkt hela rummet med en vattendimma som samtidigt som det släcker också kyler ner de heta rökgaser som bildas vid brand så att inte en övertändning kan ske, säger Magnus Lundqvist, brandingenjör vid räddningstjänsten.

I Karlstads kommun installeras nu många sådana här portabla sprinklersystem i servicelägenheter för äldre.

Att julmånaden är en tid då det blir bränder på grund av levande ljus finns syns i statistiken. 64 procent av alla bränder har brinnande ljus som brandorsak.
– Det gäller att inte ha brandfarligt material nära ljusstakarna och också se till att inte ställa många värmeljus tillsammans då den samlade värmen då kan bli väldigt hög.

– Det gäller också att se till så att inte värmen stängs in i tilltäppta ljushållare eftersom det då kan bli en antändning av heta gaser, varnar Magnus Lundqvist.