Karlstadbor fick elen åter

Cirka 780 Karlstadbor på Gruvlyckan och blomstergatorna blev av med sin ström strax efter klockan åtta på söndagsmorgonen på grund av ett kabelfel. Felet var åtgärdat klockan 9.40 och då hade alla kunder fått tillbaka sin ström igen.