Nya sjukregler drabbar kommunerna

Efter nyår utförsäkras 54 000 svenskar från Försäkringskassan. Det är regeringens så kallade rehabiliteringskedja som syftar till att få ut långtidssjukskrivna i arbete som börjar gälla. Den nya lagen drabbar både dom som inte kan jobba och kommunerna.

– För den enskilde är det här inte bra, och det ger ju tyvärr en fördyrning för vårt försörjningsstöd i kommunerna när arbetsmarknaden ser ut som den gör, säger Monica Hammar, socialchef i Hagfors.

Facket är också mycket kritiskt till den nya rehabiliteringskedjan.

– Det räcker inte idag att du har åtta diskbråck och är sängliggande med en slang i kroppen för att du ska få behålla din sjukersättning, säger Jan Eriksson, IF Metalls ombudsman i Södertälje.

Att sedan skaka fram 54 000 jobb, där arbetsgivaren väljer en utförsäkrad framför en nyutbildad blir en grannlaga uppgift för arbetsförmedlingen.

– Vi måste få fler arbetsgivare att vilja anställa personer som har varit borta från arbetsmarknaden på grund av ohälsa eller på grund av en funktionsnedsättning, säger Henrietta Stein, ansvarig på arbetsförmedlningen.

Om vi som har jobb väntar ivrigt på januarilönen efter den dyra julhelgen, så kommer de utförsäkrade vänta förgäves. De måste utredas innan de kan få något aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen.

Hör mer om de nya sjukförsäkringsreglerna i P4 Granskar som sänds efter 12-nyheterna på söndag.

Gunnar Gramnes