Stor ökning av socialbidrag

Kommunerna betalar ut allt mer i socialbidrag. Sammanlagt i Värmland har kostnaderna för socialbidrag och kostnaderna för introduktionsersättning till flyktingar ökat med 16 procent, jämfört med tredje kvartalet förra året.

I Hammarö kommun ökade kostnaderna mest, med 61 procent. Även i Filipstad, Kristinehamn och Munkfors ökade utbetalningarna stort.

Elisabeth Melin är socialchef i Hammarö kommun, hon tror att den stora ökningen delvis beror på att man låg väldigt lågt från början.

-- Och så har vi hög arbetslöshet och ser att människor som tidigare hade del av försörjningen från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen nu har hela sin försörjning från socialförvaltningen.

Socialstyrelsen, som sammanställt statistiken, tror att de kraftiga ökningarna beror på lågkonjunkturen och ökande arbetslöshet.

I tre kommuner minskade den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd, jämfört med förra året. Det är i Grums, Storfors och Säffle.

I Storfors och Säffle ökade kostnaderna för socialbidrag men ersättningen till flyktingar minskade och därför blev det totala resultatet en minskning.

Margaretha Rudner är socialchef i Grums kommun, hon anser att ökningen i Grums kom tidigare än i övriga Värmlandskommuner.

– Vi lågt väldigt högt för ett drygt halvår sedan och då låg vi bland de högsta i länet. Sedan vet vi inte vad som händer efter årsskiftet, när nya utförsäkrade kommer från Försäkringskassan.