Sköterska gav dubbla budskap

En mödravårdssjuksköterska på en vårdcentral i norra Värmland har gett dubbla budskap till förlädrarna i ett barnavårdsärende.

Detta uppdagades när länsstyrelsen gjorde tillsyn vid mödravården.

Det hela handlar om att sköterskan gjort en journalanteckning som skickades ned till Centralsjukhuset inför kvinnans förlossning. En anteckning föräldrarna kände till.

Vad föräldrarna inte visste var att sköterskan även skickat en anteckning om att barnet skulle omhändertas efter födseln och att avdelningen då skulle kontakta socialtjänsten.

Länsstyrelsen vill nu att Socialstyrelsen utreder det inträffade.