Karlskoga

Färre lokaler sparar miljoner

Karlskoga kommun skulle kunna krympa sina lokaler med 10 procent eller drygt 24 000 kvadratmeter. Bland annat skulle förskolan och grundskolan kunna klara sig utan en sjättedel av sina lokaler.

Det framgår i en utredning som kommunstyrelsen i Karlskoga låtit göra. Syftet med utredningen är att minska kostnaderna och enligt utredningen skulle kommunen kunna spara 15 miljoner kronor per år med krympta lokaler.

Bland annat föreslås teaterföreningen Lyset flytta över sin verksamhet till Folkets hus. Ordföranden i teaterföreningen Lyset, Matz Ericson sägar att förslaget skulle slå hårt mot den kulturella verksamheten i kommunen och menar att förslaget är ogenomtänkt.

I förslaget föreslås också att Häsängens och Katrinedals skola samt Rävåsskolan läggs ner.

Det har ännu inte fattats några beslut om lokalerna i Karlskoga.