Vårdrelaterade infektioner minskar

Antalet patienter som drabbas av en infektion i samband med sjukhusvård har minskat från cirka tolv till nio procent på två år. Det innebär att det är 220 färre dödsfall inom vården.

Värmland ligger under riksgenomsnittet. Här är det 6 procent som drabbas. 

Anledningen till att antalet infektioner i vården har minskat är att personalen har blivit bättre på hygienen.