Vänern

Inga klara besked om tappningsstrategi

Det är fortfarande för tidigt för att dra några långtgående slutsatser om försöket med förändrad tappningstrategin för Vänern, det konstaterar länstyrelsen i Värmland och Västra Götaland.

I oktober 2008 ändrades tappningstrategin för Vänern. Syftet var att förebygga översvämmningsskador vid extremt höga flöden. Försöket har utretts efter ett år eftersom det kunnat innebära oönskade effekter på bland annat naturmiljön, fisket och fågellivet.

Men det är fortfarande för tidigt för att dra några långtgående slutsatser om försöket med förändrad tappningstrategin för Vänern, det konstaterar länstyrelsen i Värmland och Västra Götaland.

De låga nivåer som under maj till juni ställde till det i bland annat grunda leder ska inte ha berott på den nya tappningsstartegin enligt SMHIs rapport.