Karlstad

Karlstadsdocent invald i Vetenskapsrådet

Ellen Moons, docent i materialfysik på Karlstads universitet, har valts in i statliga Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap. Därmed blir hon den första forskaren från universitetet som väljs in i Vetenskapsrådet.

Tillsammans med åtta andra ledamöter ska hon bland annat besluta om tilldelning av forskningsmedel till landets universitet och högskolor.

– Jag är väldigt glad över det här stora stödet som jag har fått av svenska forskare i naturvetenskap och teknik.

Karlstads universitet kommer nu att synas på en viktig arena nationellt vilket är bra för universitetet, säger Ellen Moons.

Vetenskapsrådet ska vara en samlad kunskap som har till uppgift att se till att det forskas inom viktiga områden för landets bästa. Rådet ska också arbeta med att få fram pengar för den här forskningen.

En annan viktig uppgift är att resultaten sprids mellan forskarna men också ut i samhället där de kan vara till nytta.

Rådet ska också hjäpa regeringen med råd och kunskap.