Karlstad

Bättre med aula än studiecenter

Aulan på Tingvallagymnasiet i Karlstad ska byggas om till ett studiecenter, i alla fall enligt ett förslag som fullmäktige ska ta ställning till ikväll.

Eleverna på Tingvallagymnasiet känner sig överkörda, enligt Linda Ewers, elev och ordförande i elevkåren.

– Jag tycker personligen inte att det är någon bra idé och om man frågar elever på skolan så tycker inte de heller det. Vi förstår inte riktigt poängen med det här. För det känns som att studiecetret inte kommer att utnyttjas på det sätt som politikerna tror. Det känns inte genomtänkt och målgruppen har framförallt inte blivit tillfrågad, säger Linda Ewers.

Ombyggnationen av aulan på Tingvallagymnasiet till ett studiecenter har kalkylerats till en kostnad på nio miljoner kronor. Enligt hörsägen är det många som velat hävda att aulan står tom och bara kostar pengar. En myt enligt lärare Hans Axelsson.

– Det är den stora myten, jag har ett papper i handen med alla stora samlingar som har varit inte minst i december. Hemvärnet har varit här en helg, Dansstudion har varit här en helg och så har det varit avslutningar. Aulan används jättemycket och det här är en grov felaktighet, säger Hans Axelsson, lärare på Tingvallagymnasiet.