karlstad/Kil

Banverket går vidare med mötesstation

Banverket har avslutat sin förstudie om en mötesstation mellan Skåre och Kil och vill nu gå vidare med frågan.

Om det skulle bli en mötesmöjlighet på den enkelspåriga Värmlandsbanan skulle det öppna för mer trafik. Sträckan mellan Karlstad och Kil en av de sträckor med enkelspår i landet där det passerar flest tåg per dygn.