Landstinget i Värmland

Värmland får del av kömiljarden

Alla landsting i Sverige får ta del av regeringens kömiljard. Det blev klart idag. För Landstinget i Värmlands del innebär det 30 miljoner kronor.

Miljarden har fördelats efter hur väl landstingen har kunnat hålla vårdgarantin om tre månader. De landsting där minst 80 procent av patienterna fått vård i tid, får dela på 900 miljoner kronor, medan de som nått 90-procentsgränsen får dela på ytterligare 100 miljoner.

I Värmland har 96 procent av patienterna fått specialistvård inom vårdgarantins tre månader i år. Och 97 procent har fått vård sedan de remitterats vidare av en specialist, till exempelvis operation. Landstinget i Halland har det bästa resultatet på drygt 98 procent.

Enligt Socialdepartementet så har antalet personer som väntat längre än vårdgarantins tre månader sjunkit med 100 000 i hela landet sedan i höstas, då kömiljarden introducerades av regeringen.

Samtidigt har landsting kritiserats för att ha fifflat med köerna och skapat andra köer för personer som är beredda att vänta längre än tre månader, och på så sätt kortat den vanliga vårdkön. Allt för att få del av kömiljarden.

Men från och med halvårsskiftet nästa år så ska vårdgarantin bli lag, och från och med april så ska även köerna med frivilligt väntande, räknas med i statistiken.