Karlstad

Dömda för grovt bokföringsbrott

Två män från Karlstad, 31 och 39 år gamla, har dömts till villkorlig dom och samhällstjänst i 160 timmar vardera för grovt bokföringsbrott.

Männen har drivit ett företag i Karlstad och har inte skött bokföringen på ett korrekt sätt, utan struntat i att betala 180 000 kronor i skatt.

Männen dömdes även till näringsförbud i tre år. Två av tingsrättens ledamöter ville döma männen till fängelse i sex månader.