Stödet för vargjakt ökar i landet

Enligt en undersökningen så finns det ett stort stöd bland svenskarna för vargjakt. Tidigare i veckan beslutades att nio vargar får skjutas i Värmland, och totalt 27 i Sverige

Enkätundersökningen är genomför av SLU, Statens lantbruksuniversitet i Umeå, där Camilla Sandström är statsvetare.

– Vi har frågat om bland annat attityder till själva förvaltningen. Till länsstyrelsen, Naturvårdsverket och de andra organisationerna som är involverade. Och där kan vi se att det finns ett väldigt starkt stöd för rovdjursförvaltningen. Och med tanke på den debatt som har varit så hade vi väntat oss att stödet skulle minska, men vi kan tvärtom se att stödet har ökat för framför allt länsstyrelsen.

Det blir fler och fler som accepterar jakt på varg, och allra mest på vargar som tar tamdjur i tätorter. Men acceptansen för jakt minskar ju längre bort från vargarna man bor.

Och medan stödet för jaktorganisationer och myndigheter ökar så minskar stödet för dem som är emot vargjakt.

– Delvis är det förvånande för att det hänger ihop med att det fanns väldigt höga förväntningar på att de här intresseorganisationerna skulle kunna åstadkomma mycket. Men med den förvaltningsmodell som man har haft där de här har varit rådgivande till länsstyrelserna, så har de egentligen inte kunna påverka så mycket, säger Camilla Sandström.