Hagfors

Utökning vid Uddeholm

Uddeholm planerar för en kraftigt utökad verksamhet vid stålverket i Hagfors men dagens tillstånd tillåter inte det. Av den anledningen har Uddeholm lämnat in en ny tillståndsansökan till Miljödomstolen i Vänersborg.

Uddeholm skriver i sin ansökan att man vill ha ett tillstånd som ger "utrymme för fortsatt utveckling under avsevärd tid framåt".

Enligt företagets informationschef Boo Rundqvist, innebär det bl a att taket för tillåten produktion av göt i stålverket måste höjas från 135 000 till 200 000 ton.

I sin ansökan till Miljödomstolen passar också Uddeholm på att tala om vikten av att företaget får en järnvägsförbindelse för att slippa öka belastningen på vägnätet.

Om Uddeholm får producera det man önskar i sin ansökan innebär det att antalet lastbilstransporter kommer att fördubblas. Från dagens 70 till 140 lastbilar per dygn.