Munkfors

"Vi kallar vakterna för elevhandledare"

Våld och stök har gjort att det sedan en vecka tillbaka patrullerar två uniformerade vakter på Forsnässkolan i Munkfors. Anledningen är att situationen med bråk och våldsamheter bland vissa elever har blivit ohållbar.

– Vi har vakter på grund av att det helt enkelt har varit för otryggt här sedan i januari, svarar rektorn Birgitta Johansson på frågan om varför de har tagit det här beslutet.

– Men det låter dramatiskt med vakter, utan vi kallar dem elevhandledare för det är precis vad de är. De handleder eleverna, talar med dem och det är viktigt att eleverna har tillit och lyssnar till vuxna. Jag tror att man behöver ha en yngre vuxen person i skolan, som finns kring eleverna, och som de kan prata med på ett helt annat sätt än med lärare, eller med rektorn.

Lösningen med vakter i skolan tror Birgitta Johansson kommer att vara aktuellt i framtiden också, bara det finns ekonomi till det.

Ann Sofie Pettersson är alkohol- och drogsamordnare i Munkfors kommun och hon jobbar dagligen med ungdomar. Hon tycker generellt att det är viktigt att det finns vuxna som ger ungdomar stöd i vardagen.

– Det är absolut jätteviktigt. Det är vi som är förebilder och som sätter gränserna och normerna och ska vara med och fostra barnen.

Men hur viktigt är det att det finns någon i skolan som eleverna kan vända sig till och inte bara på fritiden?

– Skolan består av raster också, och då ska ju lärarna ta sig till och från klassrummen och förbereda nästa lektion, så det är väl helt underbart om vi kunde få en större föräldranärvaro eller andra vuxna på plats i skolan.

Läs även: