Läkare vädjar för konverterad kvinna

En läkare på en flyktingmottagning i Karlskoga skriver till socialdepartementet för att uppmärksamma situationen för en asylsökande kvinna från Irak. Kvinnan hotas enligt brevet till livet av sin makes släkt sedan hon bytt religion och blivit kristen.

Sedan 2007 har hon och familjen hunnit få minst fem avslag på asylansökan.

Både kvinnan och en av hennes söner, 5 år gammal, lider svårt av den psykiska påfrestningen. Sonen "hotar dagligen att ta sitt liv", skriver läkaren.