SMS-tjänst i licensjakt på lo

Under licensjakten på lodjur får 20 djur fällas i Värmland. För att förhindra överskjutning kommer jägarna för första gången i Sverige att rapportera in antalet skjutna djur via SMS.

-Det är ett orosmoment för jaktledarna att inte veta läget, säger Lennart Johannesson, projektledare för SMS rapporteringen.

Förra årets lodjursjakt i Värmland blev hårt kritiserad då jägarna skjöt tre lodjur över de tilldelade tio. Värst var det i södra Värmland där man fått tilldelade sju lodjur, men sköt 12.

Men i årets lodjursjakt hoppas man att kommunikationen mellan jägarna och Länsstyrelsen ska fungera bättre. Via SMS-tjänsten kommer Länsstyrelsen skicka ut information till alla jaktledare så snart man fått information om att ett djur skjutits. SMS-tjänsten är bara ett komplement till det ordinarie regelverket.

Licensjakten pågår under hela mars månad, men avslutas så snart kvoten fyllts.