Värsta snöovädret hittills i vinter

Det SMHI kallar värsta snöovädret den här vintern rasar över oss just nu och snöröjningen har självklart stora problem. Många mindre vägar blir inte plogade alls på grund av snödreven och framkomligheten är kraftigt nedsatt på dom stora vägarna också.

En rad trafikolyckor har inträffat i södra delarna av Värmland under förmiddagen men ingen med allvarliga personskador som följd.

I korsningen 63:an och 26:an i Persberg körde en minibuss in i sidan på en personbil och föraren av personbilen har förts till Centralsjukhuset.