Arbetar för klimatneutralt Värmland

Ett klimatneutralt Värmland ska skapa tillväxt, nya jobb och en teknik som är med och leder utvecklingen. Region Värmland driver ett projekt som till 2030 ska leda Värmland till att 20 år före riktmärket för Sverige, vara klimatneutralt.

– Det gäller att hela tiden försöka hitta möjligheter som leda till ökad tillväxt i Värmland, säger Jörgen Persson, projektledare på Region Värmland.

Hur ska det här projektet "Ett klimatneutralt Värmland", kunna utveckla den här tekniken snabbare än vad företagen själva gör?

– Vi reser runt till kommuner, landsting och till stora aktörer i Värmland, klusterorganisationer och andra, för att förankra det här målet är viktigt och för att identifiera vad det är som är på gång i Värmland. Och utifrån den inventeringen se vilka samverkansmöjligheter som finns.

Frågor som ska besvaras är bland annat vilka Värmlands styrkor är, och vad ska vi fokusera på.

Vilket intresse möts du av?

– Många är intresserade av biogasproduktion och förädling av skogsråvara.