Sjötrafiken på Vänern står stilla

Sjötafiken på Vänern står nu helt stilla på grund av att järnvägsbron i Trollhättan inte kan öppnas.

Flera fartyg ligger och väntar och prognosen är att bron kan öppnas till kvällen.

Det är oklart om felet beror på kylan eller bristande underhåll, säger Ulf Gullne, chef för Sjöfartsverkets isbrytare.