Karlstad

Vill satsa på kultur för äldre

Vänstermajoriteten i Karlstads kommun vill öka satsningarna på kultur i äldreomsorgen.

I Skåne har Region Skåne tillsammans med Konstfrämjandet Skåne drivit ett projekt om konstupplevelser i äldreomsorgen med positivt resultat.

Nu är tankarna att vård- och omsorgsförvaltningen och Konstfrämjandet Värmland startar ett liknande projekt i Karlstad.

Projekttiden är tolv månader och beräknas kosta 100 000 kronor.