Landstinget

Vill värna kultur i vården

Musik och kultur är viktig i vården, inte minst när det gäller rehabilitering av strokepatienter.

Det påpekar moderaterna Katarina Hultkrantz och Catarina Segersten-Larsson i en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande.

De vill därför bland annat veta vem som har det övergripande ansvaret för att bevaka kulturens betydelse i vården så att landstinget i Värmland kan ligga i framkant.