Skoghall

Tågproblemen drabbar industrin

De omfattande problem inom tågtrafiken drabbar inte bara persontrafiken. Många godstransporter har också drabbats när järnvägarna inte är farbara. Stora Enso på Skoghall kör cirka 70 procent av sina transporter på räls. Carl-Johan Albinsson, platschef på Stora Enso Skoghalls bruk, säger att läget kan bli bekymmersamt.