Vill ha kvar rovdjursakutgrupperna

Naturvårdsverket vill ha kvar de så kallade rovdjursakutgrupperna i Värmland och Dalarna. Det framgår av en utredning som myndigheten gjort.

Akutgrupperna bildades 2006 och har som främsta uppgift är att snabbt rycka ut vid rovdjursangrepp.

Gruppernas uppgift är också att förbättra dialogen mellan länsstyrelsen och de boende i områden med mycket vilt.

Naturvårdsverket anser att gruppernas uppgift bör renodlas till insatser vid inträffade skador.