Säffle

Ambassadör för mat och natur

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har utsett Knut Lillienau från Säffle till Värmlands Matlandetambassadör.

Matlandetambassadörer, som utses i varje landskap, är enligt Eskil Erlandsson ett viktigt steg för att uppnå visionen om att Sverige ska bli Europas nya matland.

Knut Lillienau är jord- och skogsbrukare och driver släktgården Mässvik Säteri utanför Säffle med fokus på ekologisk köttproduktion. Han är dessutom charkuterist och saluhallsföreståndare.

Att vara Matlandetambassadör innebär bland annat:

* Bidra till att framhäva regionens mat- och naturupplevelser

* Att regionala nätverk skapas som i sin tur kan leda till samarbetsmöjligheter vilket kan skapa fler jobbtillfällen

* Genom sitt engagemang inspirera andra inom mat och turism för att utveckla Sverige som matland