Karlstad

På jakt efter 1600-talsbodar

Trots hård kyla grävs det för fullt vid Karlstads teater. Under en veckas tid har två arkeologer från Värmlands Museum letat efter fynd från den stadsmiljö som fanns i området under 1600- och 1700-talen.

– Vi håller på och gör en arkeologisk förundersökning här, för att se om vi kan hitta några spår efter en bodverksamhet, som ska finnas här enligt 1700-talsbelägg i form av kartmaterial. Anledingen till att vi är här är att man ska bygga ut teatern i Karlstad, säger projektledaren Björn Wallbom.

Men innan teatern får byggas ut så måste undersökningen slutföras. Ett arbete som beräknas ta ytterligare två veckor. Och det man konkret hoppas hitta är spår efter den bod- och tullverksamhet som enligt stadskartorna ska ha funnits i anslutning till gamla Karlstad.

Man hoppas också hitta fler anläggningar i form av diken som kan visa hur handlesverksamheten kan ha sett ut på den här platsen.

– Än så länge har vi hittat stolphål efter hägnader och det är mycket möjligt att de har med den här bodverksamheten att göra. Och vi har även hittat en blyplomp, en plomb för att innesluta varor.