Svenska vargjakten utreds i EU

EU:s miljökommissionär kommer att utreda den svenska vargjakten då 27 vargar sköts på licens, varav nio i Värmland.

Det är Svenska naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska rovdjursföreningen som anmält jakten som de anser bryta mot EU:s miljölagstiftning.

– Jag tycker det är bra, säger Hans Ring som är regionansvarig för Svenska rovdjursföreningen i Värmland. Vi har för länge sedan passerat stadiet där man kan hantera viltstammarna i Europa efter behag, utan man måste ha någon form av styrning så att vi får behålla det viltet som fortfarande finns kvar, fortsätter han.

– Förhoppningen är att EU-kommissionen underkänner det här förfaringssättet och att någon vargjakt inte kan komma på fråga förrän den har uppnått det man kallar en gynnsam bevarandestatus. Enligt forskare så handlar det om kanske totalt sett 1 000 djur i det här landet. Det är stor skillnad vad forskare på området säger mot vad man tycker av politiska skäl, avslutar Hans Ring.