Ingen arbetsbrist hos spårröjare

Det bistra vintervädret sysselsätter runt 120 personer i en ständig skiftgång, dygnet runt, med att röja snö från järnvägsspår och växlar i Värmland.

Lars Gustavsson, chef på Infra Nord som sköter järnvägsunderhållet i Värmland, berömmer sin personal för sin inställning att ställa upp med allt övertidsarbete som blir.

--De har ställt upp i tre månader nu och i helgen som gick var det arbete hela helgen, säger han.

Men det gäller också att vara noga med säkerheten. Det måste finnas tider mellan tågen som kommer för att göra det här arbetet.

Det finns 350 växlar i länet som behöver snöröjas och det tar oftast mer än en timme att göra rent en växel. I växeln finns också elslingor som ska smälta bort is och snö, men när kylan är så stark som den har varit, så räcker inte värmen att ta bort en stor isklump.

Vid en järnvägsväxel är det över etthundra meter räls som måste rengöras från snö och is.

Det stora problemet är att det är just vid växlarna som det skakar till och isklumpar rasar av de nedisade tågen.

-- Det är roligt med en riktig vinter, säger Lennart Ekstrand på Infra Nord, som snöröjer spår och växlar, trots att han gjort ren samma växel 10-15 gånger.