Vintervädrets följder utreds

Konsekvenserna av vinterns kraftiga snöfall och kyla följs noga av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Karlstad.

Anna Nyman, chef för MSB:s samordningsenhet, säger till TT att myndigheten nu analyserar vilka följder den senaste tidens kaos i tåg- och annan kollektivtrafik kan få för samhället.

Ett väderomslag med blöt snö som vi nu ser kan få ytterligare konsekvenser för elförsörjning, teleförbindelser och tak.