Karlstad

Facket ifrågasätter statlig praktik

Regeringen vill att myndigheter och statliga verk ska ta emot sammanlagt 65 000 praktikanter för att sysselsätta arbetslösa. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Karlstad är en av de myndigheter som ska ta emot praktikanter.

– Vi förstår motivet men vi förstår inte hur det ska gå till, säger Colin McIntyre facklig representant från Statstjänstemannaförbundet, ST.

På MSB i Karlstad jobbar Regeringen ville att MSB skulle ta emot 125 praktikanter, men när MSB gjorde en inventering kom de fram till att de kan ta emot 100.

Lennart Hansson-Böe är personalchef på MSB och han tycker att det är en rimlig siffra för att kunna ge praktikanterna en värdig praktik.