Krav på ny folkomröstning

Det jäser bland EU-kritiska socialdemokrater i landet och 25 - däribland Stewe Cato, facklig på Gruvöns bruk - kräver på DN debatt en folkomröstning om EU:s nya grundlag.
Enligt de 25 innebär förslaget till grundlag att mer makt flyttas till Bryssel, samtidigt som de stora länderna inom unionen får mer att säga till om på bekostnad av de mindre. En folkomröstning skulle klargöra vad förslaget egentligen handlar om och samtidigt göra att det inte bara blir en fråga för en mycket liten krets professionella politiker, skriver de 25 socialdemokraterna i uppropet.