Filipstad ska sättas på kartan

Filipstads kommun vill få en handlingsinriktad omvärldsanalys gjord.
Syftet är bland annat att utarbeta en vision om hur kommunen ska driva sitt långsiktiga utvecklingsarbete och att sätta kommunen "på kartan". En sådan analys kostar runt 600.000 kronor plus moms, eftersom länsstyrelsen är med och bidrar ska kommunen själv betala 150.000 kronor för arbetet. Beslut ska tas av kommunstyrelsen den 14 januari.