Två av tio Karlstadsbor vill starta eget

Intresset för att starta och driva eget företag är inte speciellt stort i Karlstad. En undersökning som TCO har gjort visar att bara drygt 20 procent av de tillfrågade är intresserade av eget företagande. Det ska då jämföras med rikssiffror på drygt 30 procent.
Denna undersökning, liksom tidigare undersökningar, visar att intresset att driva eget är större bland män än bland kvinnor. Minst intresserade av egen verksamhet är landstingspersonal, medan privatanställda är mer positiva till eget företagande.