Flyget fortsätter förlora

Allt färre flyger till och från Karlstad, visar nya siffror idag.
Flygplatsen minskade passagerarantalet med 14 procent under december och för hela 2003 låg minskningen på 21 procent - för bara en flygplats i landet, den i Norrköping, gick det sämre. Det är framförallt på trafiken till Stockholm som flygplatsen i Karlstad minskat resandet.