Alltmer pengar till medicin

Trots olika reformer fortsätter landstingens kostnader för läkemedel att öka, i Värmland förra året med två procent till 569 miljoner kronor.
Till övervägande delen får landstingen ersättning från staten - totalkostnaden i landet för läkemedel blev cirka 19 miljarder 2003. Enligt Socialstyrelsen blir det fortsatt ökade kostnader, bl a för att vi blir allt äldre.