Flyglinje Torsby - Arlanda hotad

Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda har för få passagerare och det har fått entreprenören Swedline att börja fundera på att lägga ner.
VD Sivert Andersson säger till Värmlands Folkblad att bolaget ska diskutera frågan med Rikstrafiken. Swedline har möjlighet att bryta avtalet i förtid om antalet passagerare blir för lågt. Gösta Kihlgren, vice ordförande i flygplatsstyrelsen i Torsby, säger att han tycker det är fel att diskutera linjens framtid innan man sett resultatet av satsningarna på att öka antalet passagerare.