Hagfors asylsökande mår dåligt

Det finns stora problem bland de asylsökande som bor i Hagfors kommun. Det anser distriktsgruppen Personligt Ombud i norra Värmland.
Antalet flyktingar som sökt hjälp på den öppna pykiatriska mottagningen har ökat starkt i Hagfors, och personalen upplever att det är fler asylsökande som behöver mer kvalificerad vård än tidigare. Det ökande trycket påverkar därför möjligheterna för mottagningarna att möta de asylsökandes och även andras behov av vård. Gruppen konstaterar att asylsökande lever under svåra psykosociala förhållanden. Man bor i spridda lägenheter med för lite dagliga aktiviteter som leder till understimulans. Dessutom skapar långa handläggningstider oro. Dom personliga ombuden är nu oroade av att utvecklingen blir den samma i andra kommuner som Migrationsverket tecknat avtal med, bland annat för psykmottagningen i Torsby. Gruppen menar därför att att man måste finna former för ett ökat stöd så det personliga lidandet med psykisk ohälsa kan motverkas.