Många felaktiga läkarintyg

Fortfarande är nära hälften av alla läkarintyg som kommer in till Försäkringskassan felaktiga. Det visar en undersökning som Försäkringskassan själv har gjort.
Sammanlagt sju försäkringskassor är med i undersökningen, däribland Värmlands. Om alla sjukintyg som kom in till försäkringskassorna i Mellansverige den aktuella undersökningsdagen förra året hade godkänts, skulle de kostat samhället 35 miljoner kronor. Sedan undersökningen gjordes har blanketterna som läkarna fyller i då en patient ska sjukskrivas förnyats.