Brister i lokala demokratin

Den lokala demokratin i Storfors och Degerfors fungerar sämre än på många andra håll, enligt en medborgarenkät som genomförts av statsvetare vid Umeå universitet.
Tolv mindre kommuner har kartlagts, bland dem tre i Östvärmland, och politikerna i Karlskoga får genomgående klart bättre betyg än de i Storfors och Degerfors. I de två kommunerna anser drygt hälften att man inte kan påverka politikernas beslut, och knappt hälften att kommunpolitikerna inte gör sitt bästa för att fatta beslut som stämmer med medborgarnas önskemål.