Psyk-klinik får kritik

Psykiatriska kliniken i Kristinehamn får kritik för brister i vårddokumentationen, efter ett fall med en drygt 50-årig kvinna med stroke.
Socialstyrelsen konstaterar efter anmälan att vården haft svårare att bedöma hennes sjukdomstillstånd än det borde ha varit, eftersom hon i flera år haft kontakter med psykiatrin och att det därför borde ha funnits ordentlig dokumentation kring henne. P g a bristerna försenades behandlingen av stroke, och Socialstyrelsen kräver nu bättre dokumentationsrutiner vid kliniken.