Slut på "mödravårdscentral"

Barnmorskemottagning blir nytt namn på det som tidigare hetat mödravårdscentral.
Landstingsledningen har beslutat om namnbytet efter påtryckningar från barnmorskorna, som tyckt att det gamla namnet varit gammalmodigt och dåligt beskrivit hela den verksamhet som bedrivs idag. Många andra landsting har tidigare gjort samma namnbyte.