Kassaservice - en sak för kommunpolitikerna?

Fackförbundet SEKO Värmland ber nu Karlstads kommun att agera för att Svensk kassaservice ska ha kvar sitt kontor i stadsdelen Våxnäs i Karlstad.
Kontoret betjänar cirka 8.000 kunder i de västra stadsdelarna. Om kontoret stängs befarar SEKO att det blir fler bilar i centrala Karlstad och att belastningen på färdtjänsten ökar då det är många pensionärer som använder sig av Våxnäskontoret.