Varsel i Björneborg

Stålföretaget Scana Steel i Björneborg varslar 25 av de 275 anställda om uppsägning.
Orsaken är svag orderingång, sedan i september har beställningarna till företaget halverats. Det är första gången på tio år som det numera norskägda företaget i Björneborg varslar, då var det fråga om konkurs.